[rev_slider 1]

Boorgruis wordt in bulk of in speciale boorgruiscontainers aangeleverd. Na de inname analyse wordt het boorgruis gelost en op schud-zeven ontdaan van grove bestanddelen. Hierna wordt het doorgevoerd naar een van de destillatie units. Het hart van deze installaties bestaat uit een roterende schroef welke een thermische 3-fase scheiding in olie, water en droog sediment bewerkstelligt.

De teruggewonnen olie en het water worden na condensatie gescheiden, apart opgeslagen en na-behandeld. Het residu, droge stof, wordt afgevoerd naar een regionale stortplaats en ingezet als afdeklaag voor overige afvalstoffen.

collagewaste