Bij CMF voelen en gedragen wij ons verantwoordelijk voor de uitvoering van onze services en werkzaamheden. Ons belangrijkste doel is het voldoen aan de wensen en eisen van onze klanten. Daarnaast verliezen wij ook andere belangrijke doelen, zoals het zorg dragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving voor onze medewerkers, niet uit het oog. 

 

De directie heeft daarom een beleidsverklaring opgesteld die de basis vormt van het Kwaliteits-, Veiligheids-, Gezondheid- en Milieubeleid:

Beleidsverklaring 2022 NED