Het werkklimaat van de medewerkers van CMF wordt 2 jaarlijks in kaart gebracht door middel van een Risico Inventarisatie. Aan de hand daarvan stellen wij een plan van aanpak op om de arbeidsomstandigheden zo gunstig mogelijk te beïnvloeden. Met het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd neemt hierbij de aandacht voor duurzame inzetbaarheidBeter bewegen 3 van medewerkers toe.

Fysiek belastende taken worden, als het even kan, met technische hulpmiddelen minder belastend gemaakt. Hierbij zijn de adviezen van Christian de Kleuver van Erkon Tilhulpmiddelen bijzonder waardevol gebleken.

Helaas is enige belasting soms niet te voorkomen. Dan is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je je werkzaamheden zo “lichaamsvriendelijk” mogelijk uitvoert. Een groot deel van de medewerkers hebben tijdens de training: “Dat zit wel goed met jou!”door Gerbrand van Doorn van fysiotherapiepraktijk Beter Bewegen in Beverwijk, belangrijke inzichten opgedaan.

 

 

No Comment

Comments are closed.