De Wet Milieubeheer schrijft letterlijk voor dat : “base oils dienen te worden teruggewonnen voor hergebruik voor het oorspronkelijke doel”. Daarnaast is het belangrijk dat het herwonnen product ook voor klanten voldoet aan de hoogste eisen.

De teruggewonnen basis oliën ondergaan bij CMF daarom een extra “polishing” behandeling waardoor deze wordt ontdaan van ongewenste geur en kleur. Dit volledig “gereconditioneerde” product wordt hergebruikt door daartoe vergunde bedrijven die OBM spoelingen samenstellen.