[rev_slider 1]

CMF services is in de jaren ’80 begonnen als dienstverlener voor bedrijven die boringen verrichten naar olie en gas op het Nederlandse deel van de Noordzee (Nederlands Continentaal Plat) en het vaste land.

Vanaf 1989 zijn wij volledig operationeel op het gebied van opslag verwerking, re-conditioning en recycling van boorvloeistoffen.

Dit is echter maar een deel van ons verhaal.

Onze activiteiten bestonden aanvankelijk vooral uit bereiding, conditionering en opslag van klassieke boorvloeistoffen op basis van minerale bestanddelen (kalk, klei, gips en zouten) en de opslag van chemicaliƫn waarmee deze vloeistoffen werden gemaakt.

Deze activiteiten zijn nog terug te vinden in onze naam: Central Mudplant and Fluid Services.

In de loop van de jaren zijn tijdens de speurtocht naar olie en gas steeds hogere eisen gesteld aan de eigenschappen van boorvloeistoffen. Boringen werden dieper, er werden moeilijker te doordringen grondlagen bereikt en steeds vaker schuin( gedevieerd) geboord. Op grond van deze ontwikkelingen zijn moderne boorspoelingen onder meer gebaseerd op een oliebasis, in de offshore industrie aangeduid als Oil Based Mud (OBM).

OBM’s zijn kostbare hulpstoffen die zijn samengesteld op basis van speciale chemicaliĆ«n en zorgvuldig geraffineerde oliesoorten. Groot nadeel van OBM is echter dat er olievervuilde reststromen zijn ontstaan die aanvankelijk niet verwerkt konden worden. Op grond van Europese Milieuwetgeving mag, zonder verwijdering van de olie, boorgruis niet op zee worden geloosd of op land worden gestort.

Inzet van OBM werd door de overheid in eerste instantie niet toegestaan zonder eerst een afdoende verwerking van de complexe en milieubelastende reststoffen te presenteren.CMF ontwikkelde in nauwe samenspraak met de sector technologie om dit probleem op te lossen. Hierdoor is het grootschalig toepassen van OBM mogelijk gemaakt. Het boorgruis wordt heden ten dage verzameld op de plaats van de boring en in bulk of in speciale containers afgevoerd naar gespecialiseerde afvalverwerker CMF. Naast boorgruis kunnen ook partijen met een zeer wisselende samenstelling olie-water-sediment-samenstelling worden verwerkt.

nieuwekolkenzuiger