Een van de bedrijfsonderdelen van CMF is het eigen laboratorium.

Alvorens over te gaan tot een definitieve acceptatie van het aangeboden afval wordt er een monster genomen.

De aard en de samenstelling van het boorafval zijn bepalend voor de interne- en eventueel externe procesroute. Onze klanten informeren ons bij het aanmelden van het afval over eventuele bijzondere verontreinigingen. Op basis van die informatie treffen wij veiligheidsmaatregelen om onverwerkbare verontreinigingen te voorkomen. Speciale partijen zullen altijd moeten worden aangemeld. Een goede communicatie tussen klant en CMF is mede daarom zeer belangrijk.

Niet alleen in deze eerste fase voorafgaand aan de verwerking zijn de medewerkers van het laboratorium onmisbaar. Ook gedurende de verwerking staan zij de verwerkingsafdelingen met raad en daad terzijde.

collagelab