Boorspoeling, in het Engels aangeduid als “mud”, wordt tijdens een boring rondgepompt in het boorgat en heeft daarbij verschillende functies.

Het handhaaft de tegendruk in het boorgat, is smeermiddel voor de roterende boorpijp en boorkop in het open boorgat en dient als afvoer van geboord gesteente, het zogenaamde boorgruis.

Bij boringen worden een tweetal variaties boorspoeling gebruikt. Water Based Mud en Oil Based Mud. Basiscomponent van de WBM is water, in de OBM is dit base-oil.

Moderne boorspoelingen bevatten vloeistof, chemicaliën en kostbare, zorgvuldig geraffineerde oliesoorten.

Tijdens het boorproces moeten boorvloeistoffen worden opgevangen.

Zonder verwijdering van voor het milieu schadelijke stoffen en het terugwinnen van de olie mag boorgruis niet op zee worden geloosd of op land gestort.

Het boorgruis wordt op de boorlocatie afgescheiden uit de rond gepompte spoeling, opgeslagen in speciale containers en afgevoerd naar gespecialiseerde afvalverwerker CMF.

Uit deze afvalstroom wint CMF de basis-olie terug en behandeld deze na. Na afloop van dit proces voldoet de basis-olie aan dezelfde eisen als het nieuwe product en kan weer worden ingezet voor het oorspronkelijke doel.