[rev_slider 1]

In de offshore sector werkt CMF voor alle olie- en gasmaatschappijen.

Deze zijn allemaal actief in Noord West Europa.

Aanpassingen in de Europese wet- en regelgeving op het gebied van de overbrenging van afvalstoffen maken het mogelijk om de bedrijfsspecifieke afvalstromen uit de offshore sector af te geven bij CMF.

CMF heeft hierbij een leidinggevende positie in het Zuidelijke Noordzeegebied.

Als gevolg van de beperkingen in de afvalstoffenwetgeving is voor operaties op het vaste land ontvangst alleen mogelijk vanaf binnenlandse locaties.