Bij CMF voelen wij ons mede verantwoordelijk voor het welzijn van onze klanten, medewerkers, partners, omgeving en maatschappij.

Wij brengen die betrokkenheid tot uitdrukking door daar waar mogelijk een steentje bij te dragen. CMF ondersteunt bij voorkeur lokale goede doelen en draagt bij aan activiteiten waarbij het IJmondgebied als ondernemende regio wordt gepresenteerd aan publiek en overheden.

collagemvoHaai 1