In 2015 heeft er een audit plaatsgevonden door Lloyds voor de certificaatvernieuwing. De certificaten voor ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 zijn op basis van uitstekende resultaten verlengd met drie jaar.

De komende jaren zullen de ISO normen worden herzien en dus zal CMF conform deze nieuwe uitgangspunten vorm en inhoud geven aan het Kwaliteitssysteem.

De klanttevredenheid, gemeten door FPAL, is uitgedrukt in dikke voldoendes. Ook daar zullen wij hard aan blijven werken!